Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Life is Life

Laibach's method is extremely simple, effective and horribly open to misinterpretation. First of all, they absorb the mannerisms of the enemy, adopting all the seductive trappings and symbols of state power, and then they exaggerate everything to the edge of parody... Next they turn their focus to highly charged issues — the West's fear of μπλα, μπλα, μπλα..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου